قرمز سبز آبي خاکستري
روزگار تن‏ها را بفرسايد ، و آرزوها را تازه نمايد ، و مرگ را نزديك آرد ، و اميدها را دور و دراز دارد . كسى كه بدان دست يافت رنج ديد ، و آن كه از دستش داد سختى كشيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت