قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه در كار كوتاهى ورزيد دچار اندوه گرديد ، آن را كه از مال و جانش نصيبى از آن خدا نيست خدا را بدو نيازى نيست . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت