قرمز سبز آبي خاکستري
به نعمت پروردگارتان ـ عزّوجلّ ـ اعتراف كنيد و از همه گناهانتان به سويش توبه نماييد كه خداوند، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت