پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  مسؤولان کادرساز
بعضي از اکثر مردم محدود کشور، اشکال مي گيرند که مسؤولان قديمي ما چرا اين همه زحمت را از دوش خود برنمي دارند و بازنشسته نمي شوند؟اولاً ماهنوز در «شرايط حساس کنوني» هستيم و تا «شرايط حساس بعدي» راه درازي درپيش داريم.ثانياً دود ازکُنده بلند مي شود. اين که شما داريد از دود خفه مي شويد مشکل خودتان است.
  اربعين
يک اربعين بدون تو شايد که زيستم/اما ز درد دوري تو خون گريستم/ وقتي جدا سرت ز تنت شد برادرم/شد آسمان خراب و فرو ريخت بر سرم/مدفون به زير نيزه و شمشير شد تنت/فصل خزان رسيد و بخشکيد گلشنت/در خيمه چند کودک و بيمار داشتيم/از درد و غصه ديده ي خونبار داشتيم/آتش زبانه مي کشد از خيمه گاه واي...
  شريک زندگي
زندگي مشترک با اين با هم بودنها و در کنار هم بودنهاست که معنا پيدا ميکنه، وگرنه اگر قرار بود هر کسي بر طبق ميل شخصي خودش رفتار کنه ديگه سنگ روي سنگ بند نميشد. يک علت افزايش آمار طلاق، و حتي طلاق هاي عاطفي که به ظاهر زن و شوهر کنار هم زير يک سقف زندگي مي کنند ولي هيچ محبتي بينشون نيست.
  خود کرده را تدبير نيست!
براي پي بردن به اصل ماجراي محدوديت توان موشکي ايران در متن قطعنامه 2231 که با موافقت طرف ايراني، هم زمان با برجام به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، ضروري است نا به چند نکته مهم اشاره شود، تا سهم خيانت آقاي حسن روحاني در تاريخ غمبار ايران، پس از قرارداد ترکمنچاي، ثبت گردد.
  نقطه ي پايانِ احساس
دوباره سکوت.... و حرفهاي بغض شده ي من خفه مي شوند توي گلو در جوار سنگيني سکوتش ، نفس هايم بند بند مي شود و من به جاي نفس ، ذره ذره درد مي کشم مي خواهم احساسم را در پيچ و تاب گلويم قورت دهم اما حرفها ، بيشتر مي خراشد و واژه ها در نگاهم فرياد مي شوند و سکوتم در حصار لحظه ها مي شکند.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003