سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

 تابلو استاد اخوین

یکی از وزراء پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان، ذوالنون بگریست و گفت اگر من خدای را عزوجلّ چنین پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله صدیقان بودمی.

تابلو نوشته‏ای به خط استاد عباس اخوین.

 

 

  

 

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه 88/12/2ساعت 10:49 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |