سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

یکی از دوستان چند روز قبل از جام جهانی پیامک داد که نگران این جام هستم. گفتم این جام یا کلا جام جهانی؟ در جواب چند تا کلمه فرستاد: فوتبال، آفریقا، ماهواره، خرداد و تأثیر جوانان بر جامعه.

من از این پنج مؤلفه نگران فوتبال و ماهواره و البته عامل آخری یعنی تأثیر جوانان هستم. فوتبال موضوع بسیار پیچیده‏ای است. حتی دکتر داوری هم یکبار درباره آن مطلبی نوشته بود. تحلیل روانشناختی فوتبال کار من نیست . فقط می‏دانم چیزی در آن هست که اینقدر  اثر گذار است. شاید خود ژول ریمه هم که این جام را راه انداخت نمی‏دانست چه می‏کند این پنج کیلو جواهرات!
ماهواره هم نیاز به توضیح ندارد و همه به نوعی می‏دانند که چه می‏کند هر چند نگاهی سطحی داشته باشند و فکر کنند که مثلا ماهواره با نشان دادن حاشیه‏های بازی‏ها جوانان را منحرف می‏کند( آن هم که ظاهرا اینبار به خاطر تفاوت فصل چندان نمودی ندارد هر چند تلویزیون ایران وظیفه سانسور را هم‏چنان به نحو احسن انجام می‏دهد).
ولی من خیال می‏کنم دیدن فوتبال از طریق ماهواره ابتدا فقط باعث ترویج ماهواره می‏شود و مشکل بعد از جام جهانی خودش را نشان می‏دهد. چنان که بعد از انتخابات و حوادث بعدی نشان داد. معتقدم مهم‏ترین اثر ماهواره تابو شکنی و به تعبیر دقیق‏تر عادی کردن هنجار شکنی است. من از هیچ چیز به این اندازه نمی‏ترسم. نگران مسائل جنسی هم نیستم. فکر می‏کنم این مشکل در همیشه تاریخ بشر و در همه جوامع بوده است. آنچه مرا می‏ترساند خروج انسان از هنجارهای قانونی، شرعی، عرفی و حتی طبیعی است.( این را دیگر توضیح نمی‏دهم!).
 وقتی به این مسأله فکر می‏کنم بیش از ناراحتی عصبانی می‏شوم که چقدر دست بسته‏ایم در مقابل این جعبه جادو و به قول بعضی‏ها دجال روزگار ما.

حالا همه این‏ها را بگذارید روی هم و تحویل جوانی بدهید که تمام وجودش حرکت و میل به حصار شکنی است،‏ آن‏هم در جامعه‏ای که به یکباره و در طول چند سال جوان و تحصیل کرده و مدرن شده ولی نسل قبلی‏اش حتی نمی‏دانند یک دستگاه کامپیوتر خانگی چطور روشن می‏شود. رهبری این جامعه عملاً در اختیار جوانان است. فکر می‏کنم نتیجه از قبل روشن است.

پ ن: به نظرم باید چشمهایمان را بشوییم و به جام جهانی جور دیگری نگاه کنیم. شاید آن‏چه نادیدنی است آن بینیم. من فهمم اینقدر بود.

پ ن 2: یکی از دوستان پیام گذاشته که اصلا تو شبکه‏های ماهواره‏ای فوتبال زنده هیچ وقت پخش نمیشه. خوب تقصیر منه که بی خبرم ولی به هر حال جام جهانی و البته  حاشیه‏هاش تو این شبکه‏ها هم جای خودش رو داره.


نوشته شده در چهارشنبه 89/4/2ساعت 9:5 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |