سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

احتمالا این جمله معروف را که به عنوان خلاصه توضیح المسائل رایج شده شنیده یا دیده‌اید.

               به طور کلی اگر جوری بشود که آدم خوشش بیاید حرام است.

در همین راستا این قصه را هم بخوانید که:

معروف است که سید بن طاووس یا یکی دیگر از علما وصیت کرده بوده که برای من مثلا سی سال نماز قضا بخوانید. وقتی پرسیده بودند که چرا؟ فرموده بود برای این که من هنگام نماز لذت فراوانی می‌بردم شک دارم که شاید نمازها را برای لذتش خوانده باشم نه به عنوان اطاعت امر پروردگار.

 به نظرم گوینده آن خلاصه توضیح المسائل چندان هم بیراه نگفته است. هر چند کلیت این جمله محل بحث است. ولی شاید بتوان با کمی مسامحه از آن دفاع کرد؛
یکی از مهم‌ترین اهداف ارسال دین، تعالی و تکامل فردی انسان‌هاست. و این تکامل فردی وابستگی فراوانی به بریدن از هواها و هوس‌های زودگذر و شهوات و امیال نفسانی دارد.

در واقع بدون گذر از این وابستگی‌های حقیر کسی نمی‌تواند به تعالی فردی برسد. بلکه حتی به اهداف زندگی دنیوی هم نخواهد رسید. کسی که دائم دنبال تفریح و خوش‌گذرانی باشد حتی در کنکور هم قبول نخواهد شد، و یا تاجر موفقی نخواهد بود و روشن است که قهرمان ورزشی هم نخواهد شد، چه رسد به این که در مسیر کمال انسانی حرکت کند.

 توصیه‌های فراوان ائمه(ع) به کم‌خوری، کم‌حرفی، هم‌نشینی کمتر با جنس مخالف، و کنترل خشم، عفو دیگران، و ... هم در همین راستا قابل تحلیل هستند.

بنابر این هر وقت احساس کردید که کمی زیادی خوشتان آمده، درباره خودتان یا کاری که انجام می‌دهید بیشتر تأمل کنید!.

 


نوشته شده در سه شنبه 92/7/16ساعت 7:43 صبح توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |