سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

 باید اعتراف کنیم که حقیقت اسلام به صورت اصلى در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه این فکرْ اغلب در مغزهاى ما به صورت مسخ‏ شده موجود است؛ توحید ما توحید مسخ ‏شده است، نبوت ما نبوت مسخ ‏شده است، ولایت و امامت ما مسخ ‏شده است، اعتقاد به قیامت ما کم و بیش همین‏طور. تمام دستورهاى اصولى اسلام در فکر ما تغییر شکل داده.
در دین صبر هست، زهد هست، تقوا هست، توکل هست. تمام اینها بدون استثناء به صورت مسخ‏ شده در ذهن ما موجود است‏....

 

پ ن 1: بخشی از مطالعه امروز.... پنج شنبه سیزدهم آذر نود و سه

پ ن 2: این حرفها را آقای مطهری زده ولی من در کتاب سه گفتار در غلوپژوهی خواندم.

 نوشته شده در پنج شنبه 93/9/13ساعت 11:16 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |