سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

فهم این که اسرائیل با پشتیبانی آمریکا دست به این همه جنایت می زند نیازمند هوش سیاسی و یا تحلیل عمیق نیست. خبری است که همه به آن معترفند و آمریکایی ها هم آن را انکار نمی‌کنند.
داشتم در همین مورد فکر می‌کردم که به نظرم رسید در واقع ایمان صهیونیست‌ها به آمریکا و توکل آن ها  به امریکا چنین جسارتی را به آن ها داده که در برابر تمام دنیا بایستند. و همه قوانین شناخته شده و نشده انسانی را لگد مال کنند. آن چه در درون دولت صهیونیستی می‌گذرد مصداق واقعی توکل است. یعنی ایمان به این که آمریکا می تواند به اسرائیل کمک کند یعنی قدرتش را دارد و ایمان به این که آمریکا این کار را خواهد کرد. یعنی دقیقاً همان چیزی که خدا از ما خواسته، یعنی ایمان به این که خدا می‌تواند ما را حمایت کند و ایمان به این که این حمایت عملی خواهد شد و خداوند به وعده اش عمل می‌کند. به نظر شما وعده خدا عملی‌تر است یا وعده آمریکا؟ و مگر خداوند نفرمود که ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که بر خدا تکیه کند پس خدا او را کافی است و یا مگر از ما نپرسید که الیس الله بکاف عبده، آیا خداوند برای بنده‌‌اش کافی نیست ؟ای کاش به اندازه اعتقاد صهیونست‌های جانی به آمریکا ما به خدا اعتماد داشتیم.
بگذریم امروز یکی از دوستان وبلاگی را برایم ایمیل کرد با نام سجیل در این وبلاگ  برخی شعرای جوان کشورمان برای مقاومت شعر می‌گویند که به نظرم شعرهای بدی نبودند گفتم لینک بدهم شما هم ببینید.  


نوشته شده در سه شنبه 85/5/10ساعت 3:51 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |