سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

بسیاری از جنگ ها و خون‌ریزی ها و آدم کشی‌ها ریشه در دین دارند وانسان‌هایی معتقد به یک دین برای حذف معتقدان به دین یا ادیان دیگر و یا برای هدایت ایشان جنگ های خونینی به پا کرده اند. دامنه این نزاع ها به جنگ ادیان ختم نشده و فراوانند انسان‌های معتقد به یک دین ولی چند مذهب درونی همان دین که به دست یکدیگر کشته شده اند. سنی و شیعه، پروتستان و کاتولیک و ... .

برخی دیگر از جنگ‌ها معلول توسعه طلبی حاکمان کشورهاست. بعضی دیگر ناشی از عدالت خواهی مظلومان و مستضعفان از ظالمان است. در واقع هیچ گاه شورش ها یا انقلاب ها خالی از خشونت و خون ریزی نبوده‌اند.

امیدوارم روزی بیاید که همه جهانیان، یک دین و یک مذهب و یک حکومت، آن‌هم عادلانه داشته باشند.

میلاد آن که این روز را برایمان به ارمغان خواهد آورد نزدیک است.


نوشته شده در دوشنبه 85/6/13ساعت 5:48 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |