سفارش تبلیغ
صبا

... بر بساط نکته دانان

بیایید التماس کنیم
بیایید هرچه اشک داریم بریزیم
تا امشب فردا نشود
اگر امشب به صبح برسد
کودکی شیر خواره به جای آب نوک پیکانی را در مذاق خود خواهد یافت
استخوان سیزده ساله‏‏ای خواهد شکست
سه ساله‏ای بی پدر می‏شود و سیلی می‏خورد
جوانی قطعه قطعه می‏شود
مشکی می‏درد
دست‏های از بدن جدا می‏شود
پیشانی‏ای با سنگ آشنا می‏شود
سینه‏ای با تیر سه شعبه دریده می‏شود
بدن‏هایی زیر سم اسب
....
....
بیایید التماس کنیم امشب صبح نشود
بیایید التماس کنیم به ماه
که نرود
به خورشید که نیاید
به صبح که ندرخشد
بیایید التماس کنیم
بیاید دعا کنیم
بیایید


نوشته شده در دوشنبه 85/11/9ساعت 5:0 عصر توسط محمد کاظم حقانی فضل| نظرات ( ) |