محمد كاظم حقاني فضل - پيام دوستان ?RSS=0 محمد كاظم حقاني فضل - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 25 Jun 2018 06:45:05 GMT محمد كاظم حقاني فضل مايه‌‌ي خوش دلي آن‌ جاست که دلدار آن‌ جاست... عکاس*قاصدک* http://ghasedak2007.parsiblog.com/Feeds/12127676/ <span class="mb">مايه‌‌ي خوش دلي آن‌ جاست که دلدار آن‌ جاست... عکاس*قاصدک*</span><br ms1="http://uupload.ir/files/hqju_01_(2).jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://uupload.ir/files/hqju_01_(2).jpg?w=522&amp;h=457' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 23 Jun 2018 15:44:00 GMT چه رفتن ها که مي ارزد به بودن هاي پوشالي... http://ghasedak2007.parsiblog.com/Feeds/12127719/ <span class="mb">چه رفتن ها که مي ارزد به بودن هاي پوشالي...</span><br ms1="http://uupload.ir/files/yrsi_05.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://uupload.ir/files/yrsi_05.jpg?w=616&amp;h=591' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 23 Jun 2018 16:47:00 GMT تو نباشي *دل* ما را *ثمري* نيست که نيست... http://ghasedak2007.parsiblog.com/Feeds/12128318/ <span class="mb">تو نباشي *دل* ما را *ثمري* نيست که نيست...</span> Sun, 24 Jun 2018 15:42:00 GMT دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر ، هيچ مگو... http://ghasedak2007.parsiblog.com/Feeds/12128332/ <span class="mb">دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر ، هيچ مگو...</span><br ms1="http://uupload.ir/files/9bsv_img_2944.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://uupload.ir/files/9bsv_img_2944.jpg?w=551&amp;h=734' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 24 Jun 2018 16:15:00 GMT نظر سنجي به پيشنهاد مدير پارسي بلاگ . چه مدتي است به* پارسي بلاگ* آمده ايد . پاسخ درست نشانه ادب شما مي باشد@};- :) . گزينه بنده 10 B-) http://djalireza.parsiblog.com/Feeds/7070090/ <span class="mb">نظر سنجي به پيشنهاد مدير پارسي بلاگ . چه مدتي است به* پارسي بلاگ* آمده ايد . پاسخ درست نشانه ادب شما مي باشد@};- :) . گزينه بنده 10 B-)</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/mangozashteman/28.bmp"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/mangozashteman/28.bmp?w=120&amp;h=120' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 21 Jan 2013 14:31:00 GMT شهيدمحمدسخني وشهيده جميله رمضان ائلين1397نوروزتمبرلر http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11995696/ <A href='http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/273/' class=gl ls="http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/273/"><span class="mb">شهيدمحمدسخني وشهيده جميله رمضان ائلين1397نوروزتمبرلر</span></A><br ms1="http://s8.picofile.com/file/8322157734/15599.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://s8.picofile.com/file/8322157734/15599.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 22 Mar 2018 19:35:00 GMT سلام به همه .. طاعات و عبادات قبول خوبين ؟ خوشين؟ به قول "بلاي آسموني" دماغتون چاقه؟ B-) http://ghasedak2007.parsiblog.com/Feeds/12105686/ <span class="mb">سلام به همه .. طاعات و عبادات قبول خوبين ؟ خوشين؟ به قول &quot;بلاي آسموني&quot; دماغتون چاقه؟ B-)</span> Wed, 23 May 2018 14:32:00 GMT پارسي يار رو به شکل اپ داشته باشيد کافيه طبق تصوير زير عمل کنيد و يه شورتکات از صفحه موردنظرتون رو به صفحه خانگيتون بفرستيد http://advanced.parsiblog.com/Feeds/12092643/ <span class="mb">پارسي يار رو به شکل اپ داشته باشيد کافيه طبق تصوير زير عمل کنيد و يه شورتکات از صفحه موردنظرتون رو به صفحه خانگيتون بفرستيد</span><br ms1="http://cdn.persiangig.com/preview/qmcjino7tU/20180511_145120-540x289.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/qmcjino7tU/20180511_145120-540x289.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://cdn.persiangig.com/preview/2CcaQwfuZB/20180511_144920-540x387.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/2CcaQwfuZB/20180511_144920-540x387.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms3="http://cdn.persiangig.com/preview/Uv8WR4jMud/20180511_144634-540x374.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/Uv8WR4jMud/20180511_144634-540x374.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 11 May 2018 14:53:00 GMT اطلاعيه اعلام نتايج بهار 97 http://maghami.parsiblog.com/Feeds/12124224/ <A href='http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/616/' class=gl ls="http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/616/"><span class="mb">اطلاعيه اعلام نتايج بهار 97</span></A><br ms1="http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/pretty_flower_orange_ty_wht.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/pretty_flower_orange_ty_wht.gif' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 16 Jun 2018 16:25:00 GMT نتايج امتحانات فاينال بهار 97 http://maghami.parsiblog.com/Feeds/12124223/ <A href='http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/615/' class=gl ls="http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/615/"><span class="mb">نتايج امتحانات فاينال بهار 97</span></A><br ms1="http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/918.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/918.gif' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 16 Jun 2018 16:23:00 GMT 00000 http://maghami.parsiblog.com/Feeds/12124221/ <A href='http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/614/' class=gl ls="http://maghami.ParsiBlog.com/Posts/614/"><span class="mb">00000</span></A><br ms1="http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/pretty_flower_orange_ty_wht.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://maghami.parsiblog.com/PhotoAlbum/maghami/pretty_flower_orange_ty_wht.gif' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 16 Jun 2018 16:20:00 GMT آيا مي‌دانيد #مازندران يکي از قديمي ترين نقاط ايرانه که بيش از 13 هزار سال پيش محل سکونت انسان بود؟ آيا مي دانستيد #مازندران تنها نقطه ايرانه که در مقابل اسکندر مقدوني شکست نخورد؟ آيا مي‌دانيد بر اساس شاهنامه #مازندران يکي از قديمي ترين نقاط جهانه؟ آيا مي دانستيد آرش کمانگير، پهلوان اساطيري ايران اهلِ آملِ #مازندران بود؟ آيا مي دانستيد #مازندران تنها نقطه ايرانه که هرگز در مقابل اعراب بطور کامل سقوط نکرده و تا دوران شاه عباس مستقل بوده؟ آيا مي دانستيد #مازندران هرگز در مقابل ترکان سلجوقي که از ماورا النهر تا ترکيه و سوريه را فتح کرده بودند سقوط نکرده؟ آيا مي دانستيد #دماوند، نماد استواري ايران در استان مازندرانه؟ آيا مي دانستيد زبان #مازندراني همان زبان پهلوي دوران ساسانيانه؟ آيا مي دانستيد فرهنگ #مازندران همان فرهنگ دوران هخامنشي اشکاني و ساسانيه آيا مي دانستيد نام شهرهاي قزوين(کاسپين) و همچنين کاشان (کاسان) برگرفته از قوم #مازندراني کاسپي هست که پس از مهاجرت به اين مناطق اين شهرها رو ساختند؟ آيا مي دانستيد قوم #مازندراني کاسپي حدود 3500 سال پيش وارد عراق شدند و بزرگت جهان باستان يعني بابل (Babel) رو تسخير کردند و 500 سال بر منطقه حکومت کردند؟ آيا مي دانستيد در دوراني که اعراب به رهبري خلفاي اموي و عباسي بر همه ايران و منطقه خاورميانه حاکم بودند، #مازندران توسط اسپهبدان ايراني اداره مي شد؟ آيا مي دانستيد در دوران خلفاي اموي و عباسي فقط #مازندرانيها و اسپهبدان به نام خود سکه مي زدند؟ آيا مي دانستيد #مازندران با کسب بيشترين مدالهاي ورزشي قطب ورزش ايرانه؟ آيا مي دانستيد #مازندران در بين استان هاي ايران داراي بالاترين نرخ باسواديه؟ آيا مي دانستيد بيشترين تعداد دانشمندان تاريخ ايران، #مازندراني بودند؟ آيا مي دانستيد #مازندران با دارا بودن بيشتر اکوسيستمهاي طبيعي زيباترين استان ايرانه؟ http://advanced.parsiblog.com/Feeds/12002059/ <span class="mb">آيا مي‌دانيد #مازندران يکي از قديمي ترين نقاط ايرانه که بيش از 13 هزار سال پيش محل سکونت انسان بود؟ آيا مي دانستيد #مازندران تنها نقطه ايرانه که در مقابل اسکندر مقدوني شکست نخورد؟ آيا مي‌دانيد بر اساس شاهنامه #مازندران يکي از قديمي ترين نقاط جهانه؟ آيا مي دانستيد آرش کمانگير، پهلوان اساطيري ايران اهلِ آملِ #مازندران بود؟ آيا مي دانستيد #مازندران تنها نقطه ايرانه که هرگز در مقابل اعراب بطور کامل سقوط نکرده و تا دوران شاه عباس مستقل بوده؟ آيا مي دانستيد #مازندران هرگز در مقابل ترکان سلجوقي که از ماورا النهر تا ترکيه و سوريه را فتح کرده بودند سقوط نکرده؟ آيا مي دانستيد #دماوند، نماد استواري ايران در استان مازندرانه؟ آيا مي دانستيد زبان #مازندراني همان زبان پهلوي دوران ساسانيانه؟ آيا مي دانستيد فرهنگ #مازندران همان فرهنگ دوران هخامنشي اشکاني و ساسانيه آيا مي دانستيد نام شهرهاي قزوين(کاسپين) و همچنين کاشان (کاسان) برگرفته از قوم #مازندراني کاسپي هست که پس از مهاجرت به اين مناطق اين شهرها رو ساختند؟ آيا مي دانستيد قوم #مازندراني کاسپي حدود 3500 سال پيش وارد عراق شدند و بزرگت جهان باستان يعني بابل (Babel) رو تسخير کردند و 500 سال بر منطقه حکومت کردند؟ آيا مي دانستيد در دوراني که اعراب به رهبري خلفاي اموي و عباسي بر همه ايران و منطقه خاورميانه حاکم بودند، #مازندران توسط اسپهبدان ايراني اداره مي شد؟ آيا مي دانستيد در دوران خلفاي اموي و عباسي فقط #مازندرانيها و اسپهبدان به نام خود سکه مي زدند؟ آيا مي دانستيد #مازندران با کسب بيشترين مدالهاي ورزشي قطب ورزش ايرانه؟ آيا مي دانستيد #مازندران در بين استان هاي ايران داراي بالاترين نرخ باسواديه؟ آيا مي دانستيد بيشترين تعداد دانشمندان تاريخ ايران، #مازندراني بودند؟ آيا مي دانستيد #مازندران با دارا بودن بيشتر اکوسيستمهاي طبيعي زيباترين استان ايرانه؟</span> Tue, 03 Apr 2018 23:42:00 GMT کلان‌شهر تهران از نظر بافت‌هاي شهري، يکي از بدترين شهرهاي ايران محسوب مي‌شود و به دليل عدم پيروي از بافت منظم و متعارف علمي در روند توسعه شهري، بسيار مستعد تشديد صدمات و خطرات ناشي از بلاياي طبيعي مي‌باشد. /ويکي پديا http://advanced.parsiblog.com/Feeds/12102017/ <span class="mb">کلان‌شهر تهران از نظر بافت‌هاي شهري، يکي از بدترين شهرهاي ايران محسوب مي‌شود و به دليل عدم پيروي از بافت منظم و متعارف علمي در روند توسعه شهري، بسيار مستعد تشديد صدمات و خطرات ناشي از بلاياي طبيعي مي‌باشد. /ويکي پديا</span><br ms1="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Hazardmap.png/250px-Hazardmap.png"><div class='w3-display-container'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Hazardmap.png/250px-Hazardmap.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 19 May 2018 23:12:00 GMT گوشم هم.. درگـــير نگاهـ تو بــود نازتو بيـــشتر از حدِّ چشمانم بود . چرا عاشق فراموش کاره - #اسپايکا 93/11 http://advanced.parsiblog.com/Feeds/9124385/ <span class="mb">گوشم هم.. درگـــير نگاهـ تو بــود نازتو بيـــشتر از حدِّ چشمانم بود . چرا عاشق فراموش کاره - #اسپايکا 93/11</span><br ms1="http://cld.persiangig.com/preview/eLSRfPNqGH/jhgykuf354.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://cld.persiangig.com/preview/eLSRfPNqGH/jhgykuf354.jpg?w=300&amp;h=169' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 26 Jan 2015 17:48:00 GMT چقدر بدم مياد از غروب http://advanced.parsiblog.com/Feeds/12107025/ <span class="mb">چقدر بدم مياد از غروب</span> Fri, 25 May 2018 20:15:00 GMT