محمد كاظم حقاني فضل - پيام دوستان ?RSS=0 محمد كاظم حقاني فضل - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Wed, 21 Feb 2018 16:11:41 GMT محمد كاظم حقاني فضل فوران کوه آتشفشاني سينابوگ در اندونزي و تلاش يک شهروند محلي براي عکاسي از صحنه‌هاي خارق‌العاده ايجاد شده YolPress.ir @yolpress http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960758/ <span class="mb">فوران کوه آتشفشاني سينابوگ در اندونزي و تلاش يک شهروند محلي براي عکاسي از صحنه‌هاي خارق‌العاده ايجاد شده YolPress.ir @yolpress</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960758.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960758.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 16:07:00 GMT نثار گل، به روح پرفتوح سردار شهيد حاج حسن تهراني مقدم و شهداي اقتدار @defa_mogadas http://kanoon8.parsiblog.com/Feeds/11961313/ <span class="mb">نثار گل، به روح پرفتوح سردار شهيد حاج حسن تهراني مقدم و شهداي اقتدار @defa_mogadas</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11961313.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11961313.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 21 Feb 2018 14:06:00 GMT محبوب ترين کوچولوي *تاريخ پارسي بلاگ * ! . . هرکي شناخت جايزه داره . تصوير : شيوا سادات بالتازار http://djalireza.parsiblog.com/Feeds/8208773/ <span class="mb">محبوب ترين کوچولوي *تاريخ پارسي بلاگ * ! . . هرکي شناخت جايزه داره . تصوير : شيوا سادات بالتازار</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/shiva88/Thumb_270154.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/shiva88/Thumb_270154.jpg?w=110&amp;h=149' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 20 Dec 2013 20:58:00 GMT بهترين رمانهايي که خوندم 1 سمفوني مردگان/ عباس معروفي 2 وداع با اسلحه/ همينگوي 3 صد سال تنهايي/ گابريل گارسيا مارکز 4 قيدار/ رضا امير خاني 5 کوري/ ساراماگو 6 مدير مدرسه/ جلال آل احمد 7 چشمهايش/ بزرگ علوي 8 پر / ماتيسن 9بادبادک باز/ خالد حسيني 10قمار باز/ داستايسکي 11جنگ و صلح/ تولستوي http://djalireza.parsiblog.com/Feeds/11960540/ <span class="mb">بهترين رمانهايي که خوندم 1 سمفوني مردگان/ عباس معروفي 2 وداع با اسلحه/ همينگوي 3 صد سال تنهايي/ گابريل گارسيا مارکز 4 قيدار/ رضا امير خاني 5 کوري/ ساراماگو 6 مدير مدرسه/ جلال آل احمد 7 چشمهايش/ بزرگ علوي 8 پر / ماتيسن 9بادبادک باز/ خالد حسيني 10قمار باز/ داستايسکي 11جنگ و صلح/ تولستوي</span> Tue, 20 Feb 2018 10:10:00 GMT :D :D :D http://djalireza.parsiblog.com/Feeds/8758073/ <span class="mb">:D :D :D</span><br ms1="http://alirezaup.persiangig.com/image/feeds/BAX.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://alirezaup.persiangig.com/image/feeds/BAX.jpg?w=469&amp;h=280' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 15 Jul 2014 09:30:00 GMT آموزشي هم با همه سختي هاش تموم شد :) http://advanced.parsiblog.com/Feeds/11914188/ <span class="mb">آموزشي هم با همه سختي هاش تموم شد :)</span><br ms1="http://cdn.persiangig.com/preview/Bz3G71gdHC/medium/20171130_172004.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/Bz3G71gdHC/medium/20171130_172004.jpg?w=400&amp;h=300' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://cdn.persiangig.com/preview/stfXRcYEaa/medium/IMG_20171126_132543.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/stfXRcYEaa/medium/IMG_20171126_132543.jpg?w=400&amp;h=300' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 01 Jan 2018 21:00:00 GMT برا کنسرت چارتار کسي پايست؟ =) 6 اسفند http://advanced.parsiblog.com/Feeds/11947862/ <span class="mb">برا کنسرت چارتار کسي پايست؟ =) 6 اسفند</span><br ms1="https://www.aparat.com/v/CelLw"><div class='h_iframe-aparat_embed_frame'><span></span><iframe src='https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/CelLw/vt/frame' allowFullScreen='true' webkitallowfullscreen='true' mozallowfullscreen='true' height='270' width='480'></iframe></div> Sun, 11 Feb 2018 16:54:00 GMT چقدر خوبي تو http://advanced.parsiblog.com/Feeds/11945304/ <span class="mb">چقدر خوبي تو</span><br ms1="http://cdn.persiangig.com/preview/1iltlG5c81/CYMERA_20180210_123336.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://cdn.persiangig.com/preview/1iltlG5c81/CYMERA_20180210_123336.jpg?w=400&amp;h=389' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://dl.nicmusic.net/nicmusic/014/097/Chaartaar+-+Aghoosh+-+128.mp3"><audio style='width:400px;' controls><source src='http://dl.nicmusic.net/nicmusic/014/097/Chaartaar - Aghoosh - 128.mp3' type='audio/mpeg'></audio> Sat, 10 Feb 2018 12:32:00 GMT چقدر قشنگه http://advanced.parsiblog.com/Feeds/11921192/ <span class="mb">چقدر قشنگه</span><br ms1="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13767623_1737203679867657_1006888752_n.jpg?ig_cache_key=MTMwNTI5OTIzODI5Mjc5MjkxNQ%3D%3D.2"><div class='w3-display-container'><img src='https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13767623_1737203679867657_1006888752_n.jpg?ig_cache_key=MTMwNTI5OTIzODI5Mjc5MjkxNQ%3D%3D.2?w=480&amp;h=480' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://dl.tooptarinmusic.com/music/Shahrivar+1391/23/Chaartaar+-+Khosha+Be+Man%5B128%5D.mp3"><audio style='width:400px;' controls><source src='http://dl.tooptarinmusic.com/music/Shahrivar 1391/23/Chaartaar - Khosha Be Man%5B128%5D.mp3' type='audio/mpeg'></audio> Thu, 11 Jan 2018 19:57:00 GMT خاک سپاري دوشهيد گمنام در پادگان مراتکاور شهيد شبان همراه پايگاه بسيج خواهران سوده و برادران هاديزاده (فرارت ) وتيم همياران سلامت(فرارت) با حضور خانم باقري http://kanoon8.parsiblog.com/Feeds/11960980/ <span class="mb">خاک سپاري دوشهيد گمنام در پادگان مراتکاور شهيد شبان همراه پايگاه بسيج خواهران سوده و برادران هاديزاده (فرارت ) وتيم همياران سلامت(فرارت) با حضور خانم باقري</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960980.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960980.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 23:04:00 GMT خاک سپاري دوشهيد گمنام در پادگان مراتکاور شهيد شبان همراه پايگاه بسيج خواهران سوده و برادران هاديزاده (فرارت ) وتيم همياران سلامت(فرارت) با حضور خانم باقري http://kanoon8.parsiblog.com/Feeds/11960981/ <span class="mb">خاک سپاري دوشهيد گمنام در پادگان مراتکاور شهيد شبان همراه پايگاه بسيج خواهران سوده و برادران هاديزاده (فرارت ) وتيم همياران سلامت(فرارت) با حضور خانم باقري</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960981.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960981.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 23:04:00 GMT تمام شبکه هاي اجتماعي دنيا بايد تو کف اين بمونن که ما يه کلمه رو مينويسيم اول و آخرش ستاره ميذاريم و يهو گنده ميشه:D نابغه ي کي بودي تو پارسي بلاگB-) http://djalireza.parsiblog.com/Feeds/11960753/ <span class="mb">تمام شبکه هاي اجتماعي دنيا بايد تو کف اين بمونن که ما يه کلمه رو مينويسيم اول و آخرش ستاره ميذاريم و يهو گنده ميشه:D نابغه ي کي بودي تو پارسي بلاگB-)</span> Tue, 20 Feb 2018 15:57:00 GMT خاکسپاري شهيد گمنام در مرکز آموزش تکاوري ارتش واقع در «پرندک» تصاوير http://dnws.ir/280103 @defapres_ir http://kanoon8.parsiblog.com/Feeds/11960979/ <span class="mb">خاکسپاري شهيد گمنام در مرکز آموزش تکاوري ارتش واقع در «پرندک» تصاوير http://dnws.ir/280103 @defapres_ir</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960979.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/175942/11960979.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 23:04:00 GMT طاهر فر، کارگردان تبريزي: خواندنِ شاهنامه توسط همسر ستارخان توهين به شعور ببينده است. منطق حکم ميکند همسر ستارخان، باياتي يا اشعار نباتي و فضولي بخواند. @ElNews http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960852/ <span class="mb">طاهر فر، کارگردان تبريزي: خواندنِ شاهنامه توسط همسر ستارخان توهين به شعور ببينده است. منطق حکم ميکند همسر ستارخان، باياتي يا اشعار نباتي و فضولي بخواند. @ElNews</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960852.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960852.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 16:49:00 GMT بسيار در دل آمد از انديشه ها و رفت ... نقشي که آن نمي رود از دل نشان ِ توست . . . http://Patoghedokhtarha.parsiblog.com/Feeds/11509809/ <span class="mb">بسيار در دل آمد از انديشه ها و رفت ... نقشي که آن نمي رود از دل نشان ِ توست . . .</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/85193/11509809.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/85193/11509809.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 15 Jul 2017 23:02:00 GMT